LECZENIE CHIRURGICZNE

Specjalizuję się w chirurgii stawu kolanowego, chirurgii stawu biodrowego, chirurgii stawu skokowego i stopy, w ortopedii dziecięcej, w leczeniu zaburzeń osi i długości kończyn. Moje działania chirurgiczne obejmują:

  • w zakresie stawu kolanowego - zabiegi rekonstrukcyjne uszkodzeń pourazowych (urazy więzadeł, łąkotek, chrząstki stawowej), zabiegi rekonstrukcyjne w stawie rzepkowo-udowym, zabiegi rekonstrukcyjne w schorzeniach wrodzonych i rozwojowych u dzieci;
  • w zakresie stawu biodrowego - usuwanie przyczyn oraz leczenie następstw konfliktu udowo-panewkowego, korekcja deformacji stawu biodrowego związanych z schorzeniami wieku dziecięcego, korekcja wad wrodzonych (dysplazja stawu biodrowego) oraz leczenie jej następstw;
  • w zakresie stawu skokowego i stopy - leczenie uszkodzeń pourazowych wewnątrzstawowych (więzadła, chrząstka stawowa) oraz okołostawowych w stawie skokowym, leczenie deformacji stóp (wrodzonych i nabytych);
  • w zakresie ortopedii dziecięcej - leczenie wad wrodzonych (stawu biodrowego, kolanowego, stopy), schorzeń układowych (mózgowe porażenie dziecięce, mielodysplazja, artrogrypoza, osteogenesis imperfecta), guzów kości i tkanek miękkich, leczenie zaburzeń długości i osi kończyn;
  • w zakresie traumatologii - leczenie złamań kości długich kończyny górnej i dolnej oraz ich następstw u pacjentów dorosłych i u dzieci.

 

Zabiegi wykonuję współpracując z następującymi szpitalami:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Kraków, ul. Wielicka 265, tel. (12) 658 20 11 wewn. 1521.  Leczenie dzieci (pacjenci < 18 roku życia), w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ);

Szpital Bocheński, Bochnia, ul. Krakowska 31, tel. (14) 615 33 35. Leczenie pacjentów dorosłych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ);

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno Rehabilitacyjny "Górka", Busko Zdrój, ul. Starkiewicza 1, tel. (41) 370 34 00. Leczenie dzieci (pacjenci < 18 roku życia), w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ).

ZAPRASZAM DO GABINETU UL. TURNIEJOWA 73, 30-619 KRAKÓW