STAW BIODROWY

W zakresie stawu biodrowego zajmuję się leczeniem chirurgicznym następujących schorzeń:

  • konflikt udowo-panewkowy oraz uszkodzenia następcze - artroskopowa naprawa obrąbka stawowego, plastyka (usunięcie nadmiaru tkanki kostnej) szyjki kości udowej (cam) i/lub panewki stawu biodrowego (pincer), naprawa uszkodzeń chrząstki stawowej, w tym metodami rekonstrukcyjnymi (AMIC - pokrycie ubytku błoną kolagenową);
  • w przypadkach nasilonych deformacji (np. po przebyciu schorzeń wieku dziecięcego - choroba Perthesa, złuszczenie głowy kości udowej, w deformacjach pourazowych, pozapalnych) - naprawa uszkodzeń i korekcja deformacji z dostępu przedniego ( tzw. "mini open", czyli z dostępu Smith - Petersena) lub drogą chirurgicznego, bezpiecznego zwichnięcia stawu biodrowego (tzw. SHD - surgical hip dislocation), a także osteotomie reorientujące panewkę stawu biodrowego (odwrotna osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza);
  • wykonuję  ostoeotomie korekcyjne bliższego końca kości udowej, w tym osteotomie podgłowowe (początkowego odcinka szyjki) kości udowej, względne wydłużenie szyjki kości udowej;
  • dysplazja stawu biodrowego - wykonuję zabiegi rekonstrukcyjne panewki stawu biodrowego u dzieci i dorosłych - osteotomie miednicy, w tym osteotomię okołopanewkową sposobem Ganza;
  • uszkodzenia i patologie pozastawowe okolicy stawu biodrowego - naprawa przyczepu mięśni odwodzących do kości udowej (krętarz większy), zaopatrywanie konfliktu udowo panewkowego pozastawowego.

 

 

ZAPRASZAM DO GABINETU UL. TURNIEJOWA 73, 30-619 KRAKÓW