WYSTĄPIENIA ZJAZDOWE

WYSTĄPIENIA NA KURSACH, SZKOLENIACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH

(autor lub współautor)

2022

Felus J Niestabilność stawu rzepkowo udowego. niedoceniany problem? XXXIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Szczecin 2022.

Felus J Diagnostyka i leczenie uszkodzeń łąkotek u dzieci i młodzieży. XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Lublin 2022.

Felus J Patellofemoral instability treatment in pediatric patients. Sympozjum: Staw Rzepkowo-Udowy. Lublin 2022.

Felus J Torsional deformities - clinical picture, diagnosis and treatment. Sympozjum: Staw Rzepkowo-Udowy. Lublin 2022.

Instruktor w szkole artroskopii SNACE:

- Felus J Is the ACLR always enough? Rationale for and techniques of extraarticular antero-lateral reconstructions - webinar.

2021

Feluś J, Cholewiński J, Walawski J  Przygotowanie i współprowadzienie kursu na preparatach nieutrwalonych "Artroskopia stawu kolanowego - Podstawy i Proste Procedury Naprawcze". 2nd and 3rd edition. Poznań 2021.

Feluś J, Cholewiński J, Walawski J  Przygotowanie i współprowadzienie kursu na preparatach nieutrwalonych "Postępowanie w pierwszorazowym i nawrotowym zwichnięciu rzepki", Poznań 2021.

Instruktor w szkole artroskopii SNACE:

- Felus J Ortobiologia - wspomaganie gojenia tkanek w ortopedii - webinar.

- Piontek T, Feluś J, Nowak K, Żabierek S Przygotowanie i współprowadzienie kursu na preparatach nieutrwalonych "Procedury rekonstrukcyjne w zakresie stawu kolanowego - więzadła łąkotki, staw rzepkowo-udowy".

Felus J Pierwszorazowe zwichniecie rzepki - algorytm postepowania. Kurs z chirurgii kolana w ramach specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. CMKP. Bydgoszcz 2021.

Felus J Technika rekonstrukcji więzadła rzepkowo udowego. Kurs z chirurgii kolana w ramach specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. CMKP. Bydgoszcz 2021.

Felus J Does the patellofemoral joint dysplasia triggers early patellofemoral osteoarthritis? IV Zjazd PTArtro, Wrocław 2021.

Felus J Surgical technique in congeniital patellar dislocation. IV Zjazd PTArtro, Wrocław 2021.

Felus J Beyond the limits of the hip arthroscopy - when the open surgery is the best option?. IV Zjazd PTArtro, Wrocław 2021.

2020

Feluś J Leczenie chirurgiczne deformacji biodra po przebytej chorobie Perthesa. Spotkanie małopolskiego oddziału PTOiTr, Kraków 2020.

Feluś J, Cholewiński J, Walawski J  Przygotowanie i współprowadzienie kursu na preparatach nieutrwalonych "Artroskopia stawu kolanowego - Podstawy i Proste Procedury Naprawcze", Poznań 2020.

2019

Feluś J Patello-femoral instability treatment in pediatric patients. III Zjazd PTArtro, Katowice 2019.

Feluś J Patello-femoral joint. End of the journey? III Zjazd PTArtro, Katowice 2019.

Feluś J Patello-femoral instability in growing child - "all-in-one" approach. III Zjazd PTArtro, Katowice 2019.

Feluś J, Kowalczyk B Zaburzenia torsyjne kończyny dolnej - u kogo okorygować i jak? PTArtro Congress Cadawer Procourse, Bytom 2019.

Feluś J. Trochleoplstyka kości udowej - procedura uzupełniająca w leczeniu niestabilności stawu rzepkowo udowego. "Zwichnięcia wybranych stawów" Focus Meeting - kurs instruktażowy Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Kraków 2019.

Feluś J. Technika rekonstrukcji MPFL. "Zwichnięcia wybranych stawów" Focus Meeting - kurs instruktażowy Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Kraków 2019.

Feluś J. Pierwszorazowe zwichnięcie rzepki - algorytm postepowania. "Zwichnięcia wybranych stawów" Focus Meeting - kurs instruktażowy Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Kraków 2019.

Feluś J, Kowalczyk B. Wartość radiologicznej oceny lokalizacji przyczepu udowego metodą Schottle w rekonstrukcji więzadła rzepkowo - udowego przyśrodkowego (MPFL). XXIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Międzyzdroje 2019.

Feluś J, Oberc A, Fąfara A, Kowalczyk B. Wyniki wczesne leczenia chirurgicznego uszkodzonych łąkotek bocznych tarczowatych. XXIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Międzyzdroje 2019.

Kowalczyk B, Feluś J, Polak T, Kuźnik-Buziewicz A, Fąfara A. Odległe wyniki rekonstrukcji uszkodzeń łąkotek implantami kolagenowymi u młodzieży. XXIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Międzyzdroje 2019.

Fąfara A, Feluś J. Prewencja wczesnych powikłań po trochleoplastyce kości udowej w przebiegu niestabilności stawu rzepkowo - udowego. XXIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Międzyzdroje 2019.

Polak T, Feluś J, Kowalczyk B. Zmienność anatomiczna dystalnego odcinka kości udowej w kontekście pozycjonowania przyczepu udowego przeszczepu więzadła rzepkowo - udowego przyśrodkowego (MPFL). XXIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Międzyzdroje 2019.

Felus J, Starmach M, Kowalczyk B. Osteochondral fractures accompanying acute patellar dislocation in adolescents - midterm results of ORIF. EPOS 38th Annual Meeting (e-poster), Tel Aviv, 2019.

Felus J, Kowalczyk B. Are the radiological landmarks reliable guidance for femoral tunnel positioning in MPFL reconstruction? EPOS 38th Annual Meeting, Tel Aviv, 2019.

2018

Felus J. Sequelae of Perthes disease - treatment options. IV Sympozjum: Leczenie zachowujące staw biodrowy, Białowieża 2018.

Felus J. Pincer impingement - acetabular rim trimming vs redirecting PAO. IV Sympozjum: Leczenie zachowujące staw biodrowy, Białowieża 2018.

2017

Felus J. Wartość radiologicznej lokalizacji przyczepu udowego w rekonstrukcji MPFL wg Schottle. II Zjazd PTArtro, Łódź 2017.

Felus J. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego u dzieci oszczędzająca chrząstkę wzrostową. II Zjazd PTArtro, Łódź 2017.

Felus J. Łąkotka boczna tarczowata. VII Sympozjum Naukowe Kolano Dziecięce, Warszawa 2017.

Felus J. Uszkodzenia radialne łąkotek. VII Sympozjum Naukowe Kolano Dziecięce, Warszawa 2017.

Felus J, Oberc A. Leczenie łąkotki bocznej tarczowatej - wyniki kliniczne. I Buskie Formu Artroskopowe, Busko Zdrój, 2017.

Feluś J. Złamania kostno chrzęstne w zwcihnięciu urazowym rzepki - leczenie. I Buskie Formu Artroskopowe, Busko Zdrój, 2017.

2016

Feluś J, Miklaszewski K, Kowalczyk B. Wyniki leczenia  zmodyfikowanym sposobem Dunna w młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Poznań, 2016.

Feluś J, Kowalczyk B, Starmach M. Wyniki leczenia złamań powierzchni stawowych towarzyszących urazowemu zwichnięciu rzepki u dzieci i  młodzieży. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Poznań, 2016.

2015

Kowalczyk B, Miklaszewski K, Feluś J, et al. Results of joint preserving resections and biologic reconstructions for lower limb bone sarcomas in childern and adolescents. Sympozjum: New Frontiers in Orthopaedic Oncology, Szczecin 2015.

Kowalczyk B, Felus J. Mnogie wyrośla kostno-chrzęstne - łagodny nowotwór, złośliwa choroba. XVII Konferencja Naukowo Szkoleniowa: Chirurgia Onkologiczna Wieku Rozwojowego, Warszawa 2015.

Feluś J. Niestabilność stawu rzepkowo-udowego u dzieci i młodzieży. 1 Zjazd PTArtro, Ożarów Mazowiecki, 2015.

Feluś J. Wykorzystanie chirurgicznego zwichnięcia stawu biodrowego w leczeniu chirurgicznym oszczędzającym staw biodrowy.  Małoinwazyjna i artroskopowa chirurgia biodra, Białowieża, 2015.

Feluś J. Niestabilność stawu rzepkowo-udowego. Dni Kliniczne, Busko Zdrój, 2015.

Feluś J. Odmienności w artroskopii stawu kolanowego i skokowego u dzieci i młodzieży. Dni Kliniczne, Busko Zdrój, 2015.

Poprzednie lata

Feluś J, Kowalczyk B. Znaczenie  artroskopii jako metody leczniczej u dzieci i młodzieży – wybrane aspekty kliniczne. Kurs: Postępy w Medycynie Sportowej, Kraków 2013, 2014, 2015, 2016.

Feluś J, Kowalczyk B, Karlikowski M. Perioperative antibiotic prophylaxis in pediatric orthopedics and trauma surgery. EPOS 31th Annual Meeting, Ateny, 2013.

Kowalczyk B, Lejman T, Feluś J. How the Ponseti's idea influenced the clubfoot treatment in Arthrogryposis. EPOS 31th Annual Meeting, Ateny, 2013.

Feluś J, Kowalczyk B. Zwichnięcie rzepki – patologia i leczenie. Sympozjum PTOiTr, Rzeszów, 2012.

Kowalczyk B, Feluś J. Artroskopia stawu kolanowego u młodzieży - wybrane aspekty kliniczne. Sympozjum PTOiTr, Rzeszów, 2012.

Feluś J, Kowalczyk B. Management of the irreparable meniscal tears by means of collagen meniscal implants (CMI). Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Siedlce 2012.

Feluś J, Kowalczyk B, Lejman T. TPD in children and adolescents – coexistence of the osteochondral fractures and complete MPFL tears. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Siedlce 2012.

Feluś J, Kowalczyk B, Lejman T. Age related differences in the MPFL injury patterns in TPD. EPOS 30th Annual Meeting, Helsinki, 2012.

Feluś J, Kowalczyk B, Karlikowski M, Lejman T. Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa w ortopedii i chirurgii urazowej u dzieci i młodzieży. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kielce 2010.

Feluś J, Kowalczyk B, Lejman T. Sonographic evaluation of the injuries after traumatic patellar dislocation in adolescents. EPOS 27th Annual Meeting, Warszawa, 2009.

ZAPRASZAM DO GABINETU UL. TURNIEJOWA 73, 30-619 KRAKÓW