ZAB. OSI / DŁUGOŚCI KOŃCZYN

  • wyrównywanie długości kończyn - w zależności od wielkości różnicy długości kończyn, jej etiologii (przyczyny) oraz wieku pacjenta - w wyrównywaniu kończyn stosuję następujące metody chirurgiczne: wydłużanie skróconej kończyny (osteogeneza dystrakcyjna), zahamowanie wzrostu na długość kończyny dłuższej (epifizjodeza czasowa lub trwała), skrócenie kończyny dłuższej;
  • w leczeniu zaburzeń osi kończyny - w zależności od charakteru, przyczyny, oraz nasilenia deformacji do korekcji deformacji stosuję osteotomie korekcyjne, lub normalizację osi kończyny przy pomocy aparatów korekcyjnych (osteogeneza dystrakcyjna);
  • leczenie zaburzeń zrostu po złamaniach kości długich (stawy rzekome);
  • podwyższanie wzrostu - u pacjentów z karłowatością

 

ZAPRASZAM DO GABINETU UL. TURNIEJOWA 73, 30-619 KRAKÓW