REHABILITACJA

W zabiegach rekonstrukcyjnych, wykonywanych celem naprawy uszkodzeń pourazowych operacja jest najczęściej zaledwie pierwszym etapem procesu leczniczego. Etapem, który pozwala ona na odtworzenie anatomii i w konsekwencji zniesienie dolegliwości takich jak ból, ograniczenie zakresu ruchu w stawie, czy brak stabilności stawu. To z kolei stwarza warunki do rozpoczęcia procesu przywracania funkcji (przywrócenie sprawności uszkodzonego stawu lub segmentu ciała, nastepnie odzyskanie kontroli motorycznej, a w końcu pełnej sprawności funkcjonalnej). I to właśnie przywrócenie funkcji stawu, funkcji kończyny, które skutkuje możliwością powrotu do aktywności sportowej jest celem, który chcemy współnie wraz z Państwem osiągnąć.

W leczeniu rehabilitacyjnym Państwa, zarówno przed-, ale zwłaszcza pooperacyjnym współpracuję z wykwalifikowaną kadrą fizjoterapeutów, wykorzystujących  szerokie spektrum udokumentowanych klinicznie koncepcji terapeutycznych i technik, ale przede wszystkim opierających się w swych działaniach na opracowanych protokołach rehabilitacyjnych dedykowanych poszczególnym schorzeniom.  Stale podnoszą oni swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w licznych szkoleniach podyplomowych oraz uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych. Mój stały, zwrotny kontakt z fizjoterapeutami pozwala mi na uczestnictwo w procesie Państwa rehabilitacji w charakterze obserwatora i konsultanta i każdorazowo wspólne ustalanie oraz dostosowywanie metod postępowania fizjoterapeutycznego do szczegółowego charakteru dzaiłań chirurgicznych u każdego z Państwa oraz indywidualnych możliwości i potrzeb.

Rehabilitacja przedoperacyjna służy zmniejszeniu dolegliwości bólowych, obrzęku i stanu zapalnego, przywróceniu pełnego zakresu ruchu w stawie oraz zwiększeniu siły i masy mięśniowej. Jest to jednocześnie przygotowawczy etap przed planowanym zabiegiem operacyjnym, przygotowujący do funkcjonowania w nowych, pooperacyjnych warunkach. Obejmuje też edukację pacjenta w zakresie wykonywania pewnych ćwiczeń samodzielnie po operacji oraz zdefiniowanie planu i celów rehabilitacji pooperacyjnej . Według aktualnych badań uzyskanie pełnego zakresu ruchu stawu kolanowego, zniwelowanie obrzęku i innych cech stanu zapalnego spowodowanego urazem, aktywacja i wzmocnienie mięśni, korzystnie wpływa na powrót do sprawności w okresie pooperacyjnym.

Rehabilitacja pooperacyjna ukierunkowana jest w pierwszym etapie na zmniejszenie dolegliwości bólowych, obrzęku oraz na stopniowym uruchamianiu i przywracaniu zakresu ruchu. Zastosowanie metod terapii tkanek miękkich, rozluźniania mięśniowo-powięziowego wpływa na zmniejszenie ryzyka powstawania zrostów tkanek miękkich i powięzi, poprawie ich elastyczności i wytrzymałości. W kolejnych etapach zwiększa się zarówno intensywność jak i obciążenie zewnętrzne celem podnoszenia wydolności mięśniowej, co wpływa na poprawę kontroli motorycznej pacjenta. Końcowym etapem całego procesu usprawniania jest trening funkcjonalny z uwzględnieniem elementów konkretnych dyscyplin sportowych, pozwalający na powrót do pełnej aktywności fizycznej sprzed urazu.

Protokoły rehabilitacyjne różnią się znacząco w zależności od rodzaju przeprowadzonego zabiegu, sposobu naprawy danej struktury, mnogości napraw czy rekonstrukcji w danej okolicy, a także dopasowane są do możliwości motorycznych i wieku danego pacjenta. Skutkuje to wpisaną w ramy naukowe indywidualizacją i personalizacją procesu rehabilitacji.  

Zobacz także

ZAPRASZAM DO GABINETU UL. TURNIEJOWA 73, 30-619 KRAKÓW