STAW KOLANOWY

W zakresie stawu kolanowego wykonuję zabiegi rekonstrukcyjne uszkodzeń pourazowych:

  • urazy więzadłowe stawu kolanowego (uszkodzenia pierwotne i zabiegi rewizyjne) - rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego metodami anatomicznymi (w tym rekonstrukcje tzw. "czterokanałowe"), rekonstrukcje więzadła krzyżowego tylnego, leczenie uszkodzeń i pourazowej niewydolności więzadeł pobocznych, zabiegi rekonstrukcyjne tzw. kompleksu tylno - bocznego.  W rekonstrukcjach więzadła krzyżowego  przedniego stosuję większość standardowych, opisanych metod używając jako przeszczepu najczęściej ścięgien tzw. "harmstringów" (mięśni: półścięgnistego i smukłego), czyli potocznie metodą "ST/G" lub środkowej części więzadła właściwego rzepki, czyli potocznie metodą "BPTB". Do zabiegów rewizyjnych (zerwanie przeszczepu po zabiegu pierwotnym) stosuję też czasem ścięgno mięśnia czworogłowego lub tzw. allografty (czyli ścięgna z banku tkanek). U wybranych pacjentów uzupełniająco do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wykonuję jednoczasowo (podczas tego samego zabiegu) uzupełniającą stabilizację zewnątrzstawową (tzw. EAT) odtwarzając stabilność tzw. kompleksu przednio bocznego, uszkodzonego razem z uszkodzeniem ACL;
  • patologie stawu rzepkowo-udowego - urazowe zwichnięcie rzepki (naprawa uszkodzeń), nawracające zwichnięcie rzepki (zabiegi rekonstrukcyjne struktur więzadłowych stabilizujących rzepkę), zaburzenia balansu więzadłowego rzepki. Posiadam duże doświadczenie w leczeniu niestabilności (zwichania się) rzepki, potwierdzone ponad 200 rekonstrukcjami troczka przyśrodkowego (tzw. rekonstrukcja MPFL) wraz z - zależnie od wskazań u danego pacjenta - wieloma zabiegami uzupełniającymi (zespolenie złamań wewnątrzstawowych, przeniesienie przyczepu rzepki, trochleoplastyka kości udowej);
  • uszkodzenia łąkotek stawu kolanowego - zabiegi naprawcze (szycie) łąkotki, a w przypadku braku możliwości naprawy lub po jej wcześniejszym usunięciu implantuję kolagenowe protezy łąkotki ( tzw. CMI - collagen meniscal implants); 
  • ubytki powierzchni stawowych odtwarzam metodami rekonstrukcyjnymi: przeszczepy chrząstki stawowej wraz z bloczkiem kostnym (tzw. plastyka mozaikowa), hodowla i wszczepianie komórek chrząstki w miejsce ubytków, repozycja i stabilizacja złamań i ubytków nieurazowych.

Wykonuję także zabiegi naprawcze w schorzeniach wrodzonych i rozwojowych w wieku dziecięcym -  wrodzone wady łąkotek (łąkotka tarczowata) - naprawa, stabilizacja, protezy kolagenowe łakotki (zależnie od wskazań u danego pacjenta); rekonstrukcja powierzchni stawowej w jałowej martwicy oddzielającej kostno-chrzęstnej (łac. osteochondritis dissecans), repozycja i zespolenie złamań wyniosłości międzykłykciowej piszczeli.

 

 

 

ZAPRASZAM DO GABINETU UL. TURNIEJOWA 73, 30-619 KRAKÓW