PUBLIKACJE

PUBLIKACJE (indeksowane w PubMed):

 

 1. Feluś J, Kowalczyk B, Starmach M, Wyrobrek Ł. Osteochondral Fractures in Acute Patellar Dislocations in Adolescents: Midterm Results of Surgical Treatment.                                                                                                        Orthop J Sports Med. 2022 Jul 14;10(7):23259671221107608. doi: 10.1177/23259671221107608. PMID: 35859644; PMCID: PMC9289920.
 2. Kowalczyk B, Miklaszewski K, Feluś J. Spontaneous healing of fractures and osteotomy within intercalary allograft reconstruction after distal femur osteosarcoma resection in a child.
  J Pediatr Orthop B. 2016 Aug 8. [Epub ahead of print]
 3. Kowalczyk B, Feluś J.  Arthrogryposis: an update on clinical aspects, etiology and treatment strategies.
  Arch Med Sci. 2016 Feb 1;12(1):10-24. doi: 10.5114/aoms.2016.57578. Epub 2016 Feb 2
 4. Kowalczyk B, Feluś J.  Treatment of the foot deformities in Arthrogryposis Mujltiplex Congenita.
  JBJS Rev. 2015 Jun 23;3(6). pii: 01874474-201503060-00004. doi: 10.2106/JBJS.RVW.N.00103.15581656. Epub 2015 Apr 29.
 5. Kowalczyk B, Feluś J.  Ponseti Casting and Achilles Release Versus Classic Casting and Soft Tissue Releases for the Initial Treatment of Arthrogrypotic Clubfeet.
  Foot Ankle Int. 2015 Sep;36(9):1072-7. doi: 10.1177/1071100715581656. Epub 2015 Apr 29.
 6. Feluś J, Kowalczyk B.  Age-related differences in medial patellofemoral ligament injury patterns in traumatic patellar dislocation: case series of 50 surgically treated children and adolescents.
  Am J Sports Med. 2012 Oct;40(10):2357-64. Epub 2012 Sep 7.
 7. Feluś J, Kowalczyk B.  Analiza obrazów ultrasonograficznych w urazowym zwichnięciu rzepki u młodzieży.
  Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2008 Jan-Feb;73(1):15-21.
 8. Feluś J, Kowalczyk B, Lejman T.  Sonographic evaluation of the injuries after traumatic patellar dislocation in adolescents.
  J Pediatr Orthop. 2008 Jun;28(4):397-402.
 9. Feluś J, Radło W, Miklaszewski K, Sułko J.  Osteotomia międzykrętarzowa kości udowej w leczeniu przykurczu stawu biodrowego u dzieci w przebiegu Arthrogryposis multiplex congenita.
  Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2007 Jan-Feb;72(1):15-7.
 10. Radło W, Miklaszewski K, Feluś J, Sułko J.  Rekonstrukcja teratologicznego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci w przebiegu Arthrogryposis multiplex congenita.
  Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2007 Jan-Feb;72(1):9-13.
 11. Lejman T, Kowalczyk B, Feluś J.  Wpływ towarzyszących złamań na wyniki leczenia zwichnięć stawu łokciowego u dzieci.
  Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2006;71(3):137-40.
 12. Feluś J, Radło W, Kowalczyk BWyniki leczenia operacyjnego deformacji Madelunga w materiale własnym.
  Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2006;71(2):107-12.
 13. Feluś J, Kowalczyk BKlinicznie bezobjawowa dysplazja stawu biodrowego - znaczenie badania ultrasonograficznego.
  Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2005;70(6):397-400.
 14. Kowalczyk B, Feluś J, Kwinta P  Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego: problemy diagnostyczne w materiale własnym.
  Med Wieku Rozwoj. 2005 Jul-Sep;9(3 Pt 1):395-406.
 15. Radło W, Feluś J, Kotulski DWyniki leczenia i ocena samoistnej przebudowy kąta złuszczenia w młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej.
  Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2005;69(6):373-8.

 

 

ZAPRASZAM DO GABINETU UL. TURNIEJOWA 73, 30-619 KRAKÓW