STAŻE ZAGRANICZNE

STAŻE ZAGRANICZNE:

 

04.2017 staż w zakresie Chirurgii Stawu Biodrowego,Szpital Uniwersytecki (Dexeus), ICATME, Barcelona

2007 - 2009 uczestnictwo w cyklu szkoleń (Wiedeń, Helsinki, Marsylia, Tel Aviv) przez European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), obejmujących swoim zakresem całość zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem schorzeń i urazów narządu ruchu u dzieci.

05.2006 - 12.2006 staż w zakresie chirurgii stawu kolanowego oraz skokowego i stopy. Peninsula NHS treatment Centre, Plymouth, Wielka Brytania.

ZAPRASZAM DO GABINETU UL. TURNIEJOWA 73, 30-619 KRAKÓW