ORTOPEDIA DZIECIĘCA

Dużą część moich pacjentów stanowią dzieci - zajmuję się leczeniem:

  • wad wrodzonych - dysplazja stawu biodrowego (wykonuję zabiegi rekonstrukcyjne stawu biodrowego, osteotomie kości udowej,  osteotomię okołopanewkową Ganza), stopy końsko-szpotawe (leczenie metodą Ponseti, korekcje tzw. peritalarne, korekcje na tkance kostnej w wadach zastarzałych), stopy płasko-koślawe (zabiegi na tkankach miękkich oraz korekcje kostne), inne wrodzone deformacje stóp, wady wrodzone kończyn dolnych i górnych (zaburzenia długości, zaburzenia osi, palce dodatkowe);
  • wrodzonych schorzeń układowych - mózgowe porażenie dziecięce (korekcja chirurgiczna deformacji, leczenie toksyną botulinową spastyczności), mielodysplazja (korekcja chirurgiczna deformacji kończyn), artrogrypoza (korekcja   chirurgiczna deformacji kończyn, wydłużanie ścięgien, przeszczepy i przenoszenie ścięgien, uwalnianie zrostów wewnątrzstawowych - tzw. artroliza), osteogenesis imperfecta (korekcja chirurgiczna deformacji kończyn, profilaktyczna stabilizacja śródkostna - prewencja złamań), achondroplazja (korekcja chirurgiczna deformacji kończyn, podwyższanie wzrostu);
  • schorzeń rozwojowych stawu biodrowego: młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej (stabilizacja przezskórna złuszczenia, korekcje chirurgiczne deformacji, w tym artroskopowa osteoplastyka kości udowej, a także osteotomie bliższego odcinka kości udowej, włącznie z śródstawową osteotomią podgłowową kości udowej),  choroba Perthesa (osteotomie korygujące, wydłużanie szyjki kości udowej, leczenie następstw choroby - zespalanie wydzielonych fragmentów, osteoplastyka szyjki kości udowej, osteotomia panewki stawu biodrowego);
  • wad wrodzonych, schorzeń nabytych stawu kolanowego - łąkotka tarczowata, jałowa martwica oddzielająca kostno-chrzęstna, uszkodzeń pourazowych stawu kolanowego u dzieci i młodzieży (ostre i nawrotowe zwichnięcie rzepki, uszkodzenie łąkotek, więzadeł stawu kolanowego, złamania wewnątrzstawowe w kolanie);
  • deformacji pourazowych i pozapalnych kończyn  - wydłużanie kończyn (dolnych i górnych), chirurgiczna korekcja deformacji, hamowanie (czasowe lub trwałe) wzrostu kończyny na długość;
  • guzów kości i zmian guzopodobnych;
  • złamań kończyn górnych i dolnych.

 

 

ZAPRASZAM DO GABINETU UL. TURNIEJOWA 73, 30-619 KRAKÓW